Mitä kuuluu mansikkatilan kevättöihin?

Kevättöihin mansikkatiloilla kuuluu mahdollisten uusien taimien istutus sekä aikaisempina vuosina istutettujen mansikkataimien ja kastelujärjestelmien kunnostusta kasvukautta varten. Talven jäljiltä mansikkataimien kasvunlähtöä ja mahdollisia talvivaurioita seurataan tiiviisti.

Mansikan ravinnetarve on pieni muihin kasveihin verrattuna. Kasvien tarvitsemat ravinteet lisätään maahan ennen kasvien istuttamista tai sen yhteydessä. Ravinteita lisätään tarvittaessa seuraavien vuosien kuluessa. Samalla pellolla pidetään mansikantaimet muutaman vuoden peräkkäin kerrallaan. Mansikan jälkeen pellolla viljellään jotakin muuta kasvia välissä ennen uusia mansikantaimien istutuksia.

Kukinta-aikaan harsoja ei vielä voida laittaa varastoon kokonaan, sillä niitä saatetaan tarvita hallan torjumiseen. Varsinkin mansikan kukat ovat herkkiä paleltumaan, joten lämpötiloja pitää tarkkailla sadonmenetyksien välttämiseksi. Mansikankukkien pölyttyminen hyötyy pölyttäjistä, joten viljelijät saattavat hankkia mehiläispesiä mansikkapellon lähellä pölytyksen tehostamiseksi.

Sadon kehittyminen

Sadon kehittyessä kastelu on yksi tärkeä tekijä. Kastelu voidaan järjestää esimerkiksi tihkukastelun tai joissain tapauksissa sadetuksen avulla. Kastelussa pitää ottaa huomioon esimerkiksi maalaji, sillä vesi käyttäytyy eri maalajeissa eri tavalla. Mansikalle sopivina maalajeina voidaan pitää multavia moreeni- tai hietamaita, joissa vesi pääsee luonnostaan nousemaan kasvien tavoitettavaksi. Koko kasvukauden aikainen tasainen kosteus on hyväksi mansikalle ja sopivalla maalajilla kasteluntarve voi olla jopa vähäistäkin. Mansikalle karkeat hiekkamaat sopivat huonosti kuivumisen takia ja jäykät savimaat juuriston vaikean hapensaannin takia.

Mitä tapahtuu satokautena ja sen jälkeen?

Suomessa ensimmäiset avomaan mansikat kypsyvät juhannuksen tienoilla. Sadon kypsyminen pyritään ajoittamaan niin, että sitä olisi kerättävänä koko sesongin ajan esimerkiksi eri lajikkeille ominaisen kypsymisajan avulla. Tunneleiden ja kasvuhuoneiden avulla kasvukautta ja näin ollen myös satokautta voidaan aikaistaa keväällä sekä pidentää syksyllä.

Mansikkapellot sijaitsevat monesti loivasti liettävällä rinteellä ja ympäristöään hieman korkeammalla tasaisella alueella. Hieman korkeammalla sijaitseva paikka on tärkeä, sillä alavilla mailla tai notkoissa hallan vaara on suurempi. Viettävässä rinteessä taas vesi ei jää seisomaan pellolle. Maastonmuodoista korkeat lakihuiput kuivuvat nopeasti ja painanteisiin vesi sen sijaan kerääntyy. Seisova vesi haittaa kasvien hapensaantia.

Satokauden jälkeisiin töihin kuuluu esimerkiksi mansikkataimien rönsyjen poisto. Toimenpide ohjaa kasvin kasvun seuraavana kesänä satoon rönsyjen sijaan. Seuraavan vuoden kukka-aiheet kehittyvät syksyllä, joten kasvin kannalta esimerkiksi sopivan kastelun ja lämpötilojen seuranta jatkuu edelleen. Syksyn edetessä, talveen valmistaudutaan esimerkiksi suojaamalla mansikkataimet harsoilla.

Lue lisää: Mansikan ja vadelman viljely kasvutunnelissa