Löydä lähin suoramyyntitila!

Etsi alueesi suoramyynti- ja itsepoimintatilat näppärästi hakutoimintomme kautta.

Hae tiloja

Liity jäseneksi!

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä lomakkeen alla olevasta painikkeesta tai soittamalla liiton toimistoon numeroon 040 553 1236.

Tervetuloa mukaan!

Liity jäseneksi
Förbund

Vad är HML?

Frukt- och Bärodlarnas förbund är en nationell branschorganisation för yrkesodlare. Förbundet har för tillfället över 600 medlemmar. Förbundets uppgift är att öka samarbetet inom branschen och utveckla frukt- och bärodlingen i Finland, samt att verka för att de allmänna odlingsförutsättningarna bevaras. Förbundet samlar hela trädgårdssektorn, med är såväl odlare och företag som forskare.

Vad gör Frukt- och Bärodlarnas förbund?

Frukt- och Bärodlarnas förbund representerar odlare och ger utlåtanden och förslag till myndigheter och samarbetspartners i för odlare viktiga ärenden.

 • Informerar om saker som berör bär- och fruktodling tillsammans med förbundets lokala distriktsorganisationer.
 • Erbjuder odlingsteknisk rådgivning tillsammans med ProAgrias trädgårdsrådgivare.
 • Sköter om nationell marknadsföring av, och information om frukt och bär.
 • Arrangerar föreläsningsdagar, seminarier, kurser och studieresor till utlandet samt förmedlar odlingsförnödenheter och förpackningsmaterial till yrkesodlare.
 • Erbjuder service till sina medlemmar i form av medlems- och nyhetsbrev.
 • Erbjuder rådgivning angående kortvariga arbetsförhållanden.


Förbund

Distriktsindelning

Frukt- och Bärodlarnas förbund är geografiskt indelat i 10 distrikt. Dessutom räknas Ålands Frukt och -bärodlarförening som ett eget distrikt. Alla medlemmar i Frukt- och Bärodlarnas förbund blir också automatiskt medlem i sina egna lokaldistrikt. Lokaldistrikten fungerar enligt Frukt- och Bärodlarnas förbunds verksamhetsidé och främjar den inhemska frukt- och bärproduktionen samt samarbete medlemmar emellan.

Lokaldistrikten arrangerar kurser, utflykter, sambeställningar av material, gemensam marknadsföring etc.

Pohjois-Suomen piiri

Pj. Esa Runtti, Ruukki

puh. 044 027 1766

Distriktets kontaktuppgifter

Pohjois-Suomen piiri
Pj. Esa Runtti, Ruukki
puh. 044 027 1766

Pohjanmaan piiri
Pj. Karoliina Suutala
puh. 044 585 8016

Keski-Suomen piiri
Pj. Sampo Keskinen, Harjunsalmi
puh. 040 7538129

Keski-Suomen piiri
Pj. Sampo Keskinen, Harjunsalmi
puh. 040 7538129

Pohjois-Karjalan piiri
Pj. Tero Tolvanen
puh. 040 516 5857

Mikkelin piiri
Pj. Mikko Ruottinen, Sulkava
puh. 0400 942 860

Pirkanmaan – Satakunnan piiri
Pj. Tarja Matomäki
puh. 040 755 2850

Hämeen piiri
Pj. Pirkko Kämäri, Hämeenlinna
puh. 050 048 5441

Kymen piiri
Pj. Simo Rasimus, Imatra
puh. 040 8296 757

Varsinais-Suomen – Uudenmaan piiri
Pj. Paula Achrén, Salo
puh. 040 803 4994

Ålands frukt- och bärodlarförening rf
Pj. Ken Mattsson, Tjudö
puh. 045 7342 4538


Förbund

Medlemsförmåner

Medlem kan du bli antingen genom att fylla i blanketten bakom knappen nedan, eller genom att ringa förbundets kontor på 040 553 1236.

Bli medlem!

Information

 • Medlemstidning (Puutarha&kauppa och på Åland Trädgårdsnytt)
 • Medlemsbrev
 • Aktiv uppföljning av odlingsarealer samt information om dessa
 • Utgivande av pressmeddelanden
 • Produktion av innehåll för sociala medier

Rådgivning

 • Rådgivning per e-post eller telefon
 • Gratis rådgivning från Landsbygdens Arbetsgivareförbund angående frågor kring kortvariga anställningsförhållanden

Skolning

 • Seminariedagar (bl.a. Tammiristeily i januari, Talviluentopäivät i mars, Kaamosmarja-kursen i november, enskilda kurser om vinbär och buskblåbär).

Marknadsföring

 • Produktförpackningar och -lådor
 • Marknadsföringsmaterial (broschyrer, affischer, reklamdekaler, vägrensskyltar, kantbanderoller för försäljningsdisken)
 • Nationella reklamkampanjer
 • Upprätthållande av digitala kanaler för konsumenter (omenat.fi ja marjat.fi sekä Facebook, Instagram ja Twitter)
 • En för odlarna gratis lista över gårdar med direktförsäljning eller självplock på förbundets hemsida.

Intressebevakning

 • Förbundet representerar odlare och hämtar fram branschens åsikter om bl.a. lagstiftning som angår odlare, genom att hålla kontakt med myndigheter
 • Samarbete med Naturresursinstitutet; växtskydd, trädgårdsforskning, plantproduktion, trädgårdsekonomi

Materialförmedling

 • Materialförmedling (odlingstekniskt material)


Förbund

Medlemsavgifter för år 2021

Grundavgift 165,00 euro + arealavgift (se nedan)
Medlemsavgiften inkluderar all förbundets service, rådgivning och tillträde till delen som är enbart för medlemmar där det finns bl.a. användbara infopaket för odlare. Medlemsavgiften inkluderar även tidningen Puutarha&kauppa eller Trädgårdsnytt 12 nr i året. Medlemsavgiften kan dras av i beskattningen. Tidningen Puutrha&Kauppa innehåller 10% moms (3,15), annars är medlemsavgiften momsfri.

Jordgubbar och Hallon

 • 12 € /påbörjad 0,5 hektar

Vinbär och krusbär

 • 8 € /påbörjad 0,5 hektar

Äpple och andra frukter

 • 10 € /påbörjad 0,5 hektar

Andra bär

 • 7 € /påbörjad 0,5 hektar

OBS! Arealavgifter ökar inte efter 12 hektar.