Löydä lähin suoramyyntitila!

Etsi alueesi suoramyynti- ja itsepoimintatilat näppärästi hakutoimintomme kautta.

Hae tiloja

Liity jäseneksi!

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä lomakkeen alla olevasta painikkeesta tai soittamalla liiton toimistoon numeroon 040 553 1236.

Tervetuloa mukaan!

Liity jäseneksi

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton jäsenrekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 19.4.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitty ry
Osoite: Viljatie 4 C, 00700 HELSINKI
Y-tunnus: 0275936-0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Emma Kaakko
Sähköposti:
Osoite: Viljatie 4 C, 00700 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry käyttää jäsenrekisterin tietoja ainoastaan jäsenten jäsenyyden hoitamiseen, johon kuuluu tietojen ylläpito, laskutus, jäsenpalvelut ja viestintä jäsenistölle sähköpostin ja tavallisen postin välityksellä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot sisältävät jäsenen yksilöintiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, jäsenyystiedot ja liittymispäivämäärä). Rekisterissä on myös maininta jäsenen ilmoittamista viljelykasveista ja niiden pinta-aloista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen liittyessä Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n jäseneksi, henkilö luovuttaa yllämainitut tiedot liiton käyttöön. Jäsenet ilmoittavat itse uudet, tai päivitettävät tiedot suoraan liiton toimistolle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin jäsentietoja ei luovuteta Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n ulkopuolisille tahoille. Liitolla on kuitenkin käytössä Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n internet-sivuilla luettelo itsepoiminta- ja suoramyyntitiloista, joiden tiedot on saatu suoraan jäseniltä ja he ovat sitoutuneet siihen, että ns. kolmas osapuoli voi tarvittaessa käydä katsomassa tilan itsepoiminta- ja suoramyyntitietoja.

Mikäli rekisterissä oleville lähetetään viestintää, jossa on mukana kaupallista sisältöä, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry ei luovuta tietoja viestin saajista, vaan jokainen saaja voi olla vapaasti ja omaehtoisesti yhteydessä kaupallisten tuotteiden ja palveluiden tarjoajaan. Jäsenellä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ilmoittamalla siitä liiton toimistoon.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • A) manuaalinen aineisto
    Rekisteriä ylläpitää Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n hallituksen nimeämä asiantuntija.
  • B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
    Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia oikaisua sekä todeta oikaistun version oikeellisuus. Jäsenrekisteriä säilytetään toimistonhoitajan tietokoneella, joka on salasanalla suojattu ja sitä säilytetään valvotusti tai lukitussa tilassa. Vain Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n hallituksen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus lisätä, muokata ja poistaa tietoja rekisteristä. Jos rekisterin jäsen haluaa nähdä häntä koskevat tiedot, ne luovutetaan hänelle. Tietoja luovutetaan vain henkilöille, jotka pystyvät osoittamaan henkilöllisyytensä tietopyynnön yhteydessä. Tämä voi tapahtua henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai muutoin todistamalla kiistattomasti henkilöllisyytensä. Mikäli rekisterissä oleva haluaa tietonsa poistettavaksi, ne poistetaan maksutta kahden viikon sisällä siitä, kun viesti on tullut Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry:n toimistoon.