Kotimaista mansikkaa tuotettiin Suomessa 17 750 tn vuonna 2019 Luonnonvarakeskuksen (Luke) puutarhatilastojen mukaan. Tuotantomäärä on kasvanut vuodesta 2018, jolloin tuotettiin 15 333 tn. Mansikan satoikäistä kasvustoa oli koko maassa 3941 ha vuonna 2019, kun sama luku oli 4155 ha vuonna 2018.

Mansikoiden kasvatus tunnelissa on lisääntynyt vuoden kuluessa. Vuonna 2019 mansikkaa viljeltiin 38 ha tunnelissa, kun sama luku oli 25 ha vuonna 2018. Viljelijöiden määrä on myös hieman kasvanut. Vuonna 2019 viljelijöitä oli 1125 ja vuonna 2018 sama luku oli 1113. Mansikanviljelyn kärkimaakunnat olivat Suomessa vuonna 2019 Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi ja Häme. Tarkemmin viljelyalat jakautuivat taulukon mukaisesti.

Maakunta Viljelyhehtaarit
Pohjois-Savo 902 ha
Varsinais-Suomi 763 ha
Häme 447 ha
Etelä-Savo 316 ha
Pohjois-Karjala 298 ha
Uusimaa 216 ha
Kaakkois-Suomi 204 ha
Satakunta 172 ha
Pirkanmaa 148 ha
Pohjois-Pohjanmaa 127 ha
Etelä-Pohjanmaa 104 ha
Keski-Suomi 93 ha
Pohjanmaa 76 ha
Kainuu 58 ha
Lappi 10 ha
Ahvenanmaa 7 ha