Liitto on ottanut uudet -päätteiset sähköpostiosoitteet käyttöön. Uudella päätteellä halutaan entisestään korostaa liiton tukeutumista HML ry -lyhenteen alle.

Vanhat sähköpostiosoitteet ovat vielä toiminnassa ja ne ohjaavat uudet sähköpostit automaattisesti uuteen sähköpostiin. Tällä varmistetaan ongelmaton siirtyminen uuteen @hmlry.fi -osoitteeseen.