Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton ensimmäinen mentorointiohjelma alkaa tammikuussa 2022 – ilmoittaudu mukaan!

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa kehittymistä. Mentorointi luo puitteet uusien asioiden viriämiselle ja niiden
punnitsemiselle. Mentorointi ei ole pelkää rupattelua tai yhdessä viihtymistä. Se on sopimuksellista, systemaattista kehittymistä. Hae mukaan Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mentorointiohjelman pilottiin.

Mukaan pääsee kuusi mentorointiparia kehittymään ja kehittämään toimintaansa. Mentoroinnista on hyötyä sekä aktorille eli mentoroitavalle että mentorille. Aktorille mentorointi tarjoaa mahdollisuuden tietämyksen ja osaamisen kehittymiselle, erilaisten toimintatapojen ymmärtämiselle sekä palautteen saamiselle. Mentorointi laajentaa verkostoja, lujittaa itsetuntemusta ja itsetuntoa sekä edistää ammatillista kehittymistä. Mentorille prosessi voi antaa uudenlaisia ajatuksia, tietoa sekä edistää työniloa. Mentorit kokevat usein oman motivaationsa parantuneen ja arvostuksensa lisääntyneen. Usein nuoremmat aktorit uudistavat mentorin ajattelutapoja. Mentoroinnin avulla yksilöllinen kehitys on optimaalista, tulokset paranevat ja potentiaali tulee käyttöön.

Mentorointiohjelma kestää vuoden, ja sen aikana parit keskustelevat 6–8 kertaa, yleensä 1–2 tuntia kerrallaan.
Kesän ajaksi sovitaan tauko, esimerkiksi huhtikuun alusta syyskuun loppuun. Osallistujat saavat mentorointiin
kattavan perehdytyksen. Mentorointiparit sopivat tapaamisten keston ja aikataulutukset itse oman tilanteeseen ja
aktorin tavoitteisiin sopivaksi.

Aikataulu:
Aktoreiden ja mentoreiden haku – ilmoittaudu mukaan 26.11.21 mennessä.
Parien valinta / joulukuu 2021
Aloitusseminaari / 12.1.2022 kello 9 – 12 etänä
Parien omat keskustelut 3–4 kertaa / kevätkausi 2022
Väliseminaari / 27.4.22 kello 9–11
Kesätauko
Parien omat keskustelut 3–4 kertaa / syyskausi 2022
Lopetusseminaari / 1.12.22 kello 9–12

Parit valitaan lomakkeiden tietojen perusteella aktorin eli mentoroitavan tavoitteiden mukaan ammattilaisen
toimesta, joten täytä lomake huolellisesti. Lähde mukaan Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mentorointiohjelmaan, jota tukee mentorointiasiantuntija Tarja Turunen Cudiasta. Sinun ei tarvitse osata
menetelmää, sillä Tarja on mukana koko prosessin ajan parien valinnasta lopetusseminaariin. Mikäli haluat kysyä
lisätietoja, niin Tarjan tavoitat 050 5936 202. Lisätietoja Tarjasta löydät www.cudia.fi.
Aktorille mentorointi maksaa 400 euroa. Summan laskuttaa Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto. Mentoreille ohjelma on ilmainen.

Heittäydy mukaan uuteen tapaan kehittää ja kehittyä! Tästä prosessista hyötyvät kaikki osapuolet niin aktorit kuin mentoritkin.

Lisätiedot: Tarja Turunen 050 5936 202, www.cudia.fi

Hae mukaan palauttamalla hakulomake Tarja Turuselle: viimeistään 26.11.2021.

Hakulomake aktoriksi: HALUAN AKTORIKSI

Hakulomake mentoriksi: HALUAN MENTORIKSI