Sirkkalehtimerkki tarkoittaa, että puutarhatuote on 100 % kotimainen. Tämän lisäksi sirkkalehtimerkin käyttöön vaaditaan, että tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden hyviin oloihin, ympäristön huomioimiseen sekä tuotteen turvallisuuteen. Sirkkalehtimerkkiä saa käyttää vain, jos noudattaa tiukkoja Laatutarhaohjeita. Laatutarhaohjeissa määritellään, miten ympäristö tulisi ottaa tuotannossa huomioon.

Sirkkalehtimerkin käyttö edellyttää, että tuotteen viljelyssä riskit ympäristölle on minimoitu. Esimerkiksi lannoitteiden huuhtoutumista vesistöihin on pyrittävä ehkäisemään. Viljely perustuu viljelykasvin tarpeen mukaiseen lannoitukseen ja kalkitukseen sekä pellolta tutkittavaan maa-analyysin. Näin lannoitteet eivät huuhtoudu ympäristöön, vaan kasvi käyttää annetut lannoitteet kasvuun ja sadon tuottamiseen.

Sirkkalehtimerkkiä käyttävällä tilalla jätteiden varastointi ja hävittäminen on hoidettava ympäristöä huomioiden. Syntyvät jätteet on kierrätettävä ja materiaalivalinnoilla pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä. Ohjeissa suositellaan valitsemaan esimerkiksi maatuvia materiaaleja.

Ympäristön huomioimista on myös se, että tuote varastoidaan asianmukaisesti ja kylmäketju säilyy. Näin tuotannosta syntyvä ruokahävikki jää mahdollisimman pieneksi.

Ennaltaehkäisevä kasvinsuojelu

Laatutarhaohjeet tähtäävät kasvitautien ja -tuholaisten ennaltaehkäisyyn. Viljelyteknisillä keinoilla kasvinsuojeluaineiden käyttöä on mahdollista vähentää minimiin. Esimerkiksi viljeltävät kasvilajit ja -lajikkeet on valittava niin, että ne ovat mahdollisimman vastustuskykyisiä kasvintuhoojille. Jatkuva ja säännöllinen tuholaisten seuranta mahdollistaa sen, että tuholaiset havaitaan varhaisessa vaiheessa jo ennen kuin ongelma on päässyt pahaksi. Varhaisessa vaiheessa aloitettu torjunta mahdollistaa esimerkiksi biologisten torjuntaeliöiden käytön torjunnassa. Biologisia torjuntaeliöitä käytetään monesti myös ennaltaehkäisevästi ennen kuin mitään tautia tai tuholaista on havaittu. Monipuolisen viljelykierron avulla taudit ja tuholaiset eivät yleisty peltolohkolla ja maan kasvukunto pysyy hyvänä. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on torjuntamenetelmistä viimeinen, ja se perustuu aina todennettuun tarpeeseen tarkasti kohdentaen. Kaikista tuotannollisista toimenpiteistä on pidettävä kirjaa, jotta tuotantoa on mahdollista kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan.

Sirkkalehtimerkillä varustetut tuotteet ovat jäljitettävissä tarkasti peltolohkolle saakka. Ohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla. Kuluttaja voikin olla varma, että sirkkalehtimerkin saanut tuote on varmasti ympäristöystävällinen.

Lue lisää: Sirkkalehtimerkki on kotimaisen puutarhatuotteen laatumerkki