Tänä vuonna vietetään sirkkalehtimerkin 30-vuotisjuhlia. Sirkkalehtimerkki on yksi suomalaisten parhaiten tuntemista brändeistä, mutta mitä kaikkea vihannesosastolta tuttu merkintä oikeastaan kertoo?

Sirkkalehtimerkki on puutarhatuotteen sertifikaatti, jonka kriteerinä on tuotteen 100 % kotimaisuus. Tämän lisäksi merkin käyttäminen edellyttää huomion kiinnittämistä tuotannon ympäristövaikutuksiin, tuotteen turvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Sirkkalehtimerkki on myös laadun tae, sillä sitä saa käyttää vain extra- ja ykkösluokan tuotteille.

Sirkkalehtimerkkiä käyttävät viljelijät ja pakkaamot ovat sitoutuneet noudattamaan erityistä Laatutarha-ohjeistoa. Se sisältää erittäin tarkkoja ohjeita hyvistä viljelykäytännöistä ja toimenpiteistä, joilla varmistetaan tuotteen turvallisuus ja puhtaus. Ohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisesti tarkastuksilla.

Sirkkalehtimerkkiä käyttävät tilat sitoutuvat noudattamaan IPM-tuotannon periaatteita. IPM-tuotantosuuntaan kuuluvat muun muassa hyvä viljelykierto, maan kunnosta huolehtiminen, viljelyhygienia, tuholaisia ja tauteja kestävien lajikkeiden käyttö, säännöllinen tauti- ja tuholaistarkkailu sekä luontaisten torjuntaeliöiden suojelu.

Lue lisää: Omenan viljely Suomessa