Mistä perustettavalle viljelmälle taimet? Tämä on lähes ensimmäinen kysymys, jota viljelijä pohtii kasvustoa perustaessaan. Laadukas, viljelyolosuhteisiin ja tuotantoon sopivan taimiaineksen valinta tehdään huolella, sillä huonosti tuottavat taimet aiheuttavat viljelijälle lisätyötä ja kustannuksia. Tärkeimpiä asioita, joita viljelijät ottavat huomioon, on lajikkeen maku, aitous, elinvoimaisuus, terveys ja hyvä satopotentiaali. Talvi on kasveille haastavaa aikaa ja tästä syystä myös hyvää talvenkestävyyttä arvostetaan. Myös sillä on merkitystä, onko taimi tulossa avomaalle, kasvutunneliin vai kasvihuoneeseen.

Aikoinaan, 1960-luvun tienoilla, mansikkatilat perustivat viljelmiä itselisättyjä taimia hyödyntämällä. Mansikan kysyntä kasvoi kuitenkin teollisen kysynnän vuoksi ja tästä syystä myös taimituotanto kaupallistui. Viljelmien perustaminen ostotaimia hyödyntäen yleistyi. Taimiterveydessä oli kuitenkin ongelmia, kunnes 1970-luvulla, Suomessa aloitettiin tervetaimituotanto ja taimia tuottava Tervetaimiasema perustettiin Laukaaseen.

Terveitä taimia Suomesta ja ulkomailta

Nykyisin, suuri osa mansikantaimista hankitaan ulkomailta. Yleisimmät alkuperämaat ovat Alankomaat, Italia, Espanja, Saksa ja Puola. Lisäksi myös suomalaista taimiaineistoa käytetään ammattiviljelmillä. Suomessa tuotetaan enimmäkseen paakkutaimia ja saatavilla on myös frigo- ja tray- taimia. Lisäksi Suomessa on myös mansikan mikrotaimilisäystä tekeviä yrityksiä, jotka tuottavat varmennettuja emotaimia muille taimitarhoille. Terveet emotaimet edistävät mansikan kasvinterveyttä, sillä siten pystytään varmistamaan taimituotannon puhtautta.

Ulkomaisten taimien kysyntää selittänee hinta sekä laaja lajikevalikoima, toisaalta kotimainen taimituotanto ei riitä täyttämään tarvittavaa taimimäärää. Mansikkalajikkeita on kotimaisessa tuotannossa saatavilla moneen eri käyttötarkoitukseen perinteisistä suosikeista, uudempiin lajikkeisiin. Myös kotimaisia jalosteita on saatavilla. Kotimaisten taimien lajikevalikoimaan vaikuttaa taimikasvatuslupien saaminen ulkomaisiin jalosteisiin, sillä lisäysoikeuksien saaminen voi olla hankalaa ja kallista. Kysyntä kotimaisia taimia kohtaan on pysynyt tasaisena, jopa lisääntynyt.

Mistä taimet kotitarhaan

Kuluttajat ostavat mansikantaimia usein puutarha-alan liikkeistä sekä suoraan taimitarhoilta. Mansikka-amppeli on myös kätevä ratkaisu, mikäli tilaa tai mahdollisuutta mansikkamaan perustamiseen ei ole. Mansikka-amppeleita voi tiedustella myös mansikkatiloilta, sillä he ovat saattaneet taimia istuttaessaan jättää muutamia taimia amppeleihin odottamaan uutta herkuttelijaa.

Lue lisää: Terve taimiaineisto takaa hyvän alun kasvien kasvuun